top of page

ผลงานติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ของเรา

Unigreen - PTTOR

หจก.กาฬสินธุ์กิตติกมล จ.กาฬสินธุ์ (PTT Station แยกอนุกูลนารี) ที่เลือกติดตั้งระบบ Solar Rooftop ขนาดการติดตั้ง 30 kw กับ Unigreen Solar

Cafe Amazon - Unigreen

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สารคามพัฒนาการก่อสร้าง (คาเฟ่อเมซอน)ที่เลือกติดตั้งระบบ Solar Rooftop ขนาดการติดตั้ง15.4 kw กับ Unigreen Solar

Unigreen - PTTOR

ติดตั้งระบบโชล่าเซลล์ขนาด 90 กิโลวัตต์ให้กับปั้มน้ำมัน ปตท - ธนวิน 24. อ.เมืองจ.กาฬสินธุ์

Unigreen - Shell Station

ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ขนาด 60 กิโลวัตต์ ปั้มน้ำมันเชลล์ กรีนออยล์ปิโตรเลียม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

Unigreen - PTTOR

ติดตั้งระบบโชล่าเซลล์ขนาด 40 กิโลวัตต์ให้กับร้าน 7-11 ในปั้มน้ำมัน ปตท. กิติกมล จ.กาฬสินธุ์

Unigreen - PTTOR

ติดตั้งระบบโชล่าเซลล์ขนาด 40 กิโลวัตต์ให้กับร้าน 7-11 ในปั้มน้ำมัน ปตท. อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

Unigreen - KK Concrete

ติดตั้งระบบ Solar Cell ขนาด 20 kw. บริษัท KK Concrete

Unigreen - Promax

ติดตั้งระบบ Solar Cell ขนาด 60 kw ให้กับ บ.โปรแม๊ก จำกัด

Unigreen - Esso

ติดตั้งระบบ Solar Cell ขนาด 10kW ในปั้ม ESSO อ.เมือง จ.นครราชสีมา

Unigreen - Home Design

ติดตั้งระบบโชล่าเซลล์ขนาด 10 kW ให้กับร้าน Home Design กทม.

Unigreen - Kaze Sport

ติดตั้งระบบโชล่าเซลล์ขนาด 30 กิโลวัตต์ให้กับ บ.คาเซ่สปอร์ต จำกัด จ.เชียงใหม่

Unigreen Resident

ติดตั้งระบบโชล่าเซลล์ขนาด 5 kW ให้กับบ้านสิวลี อ.เมือง จ.เชียงใหม่

Unigreen - Nok Bakery

ติดตั้งระบบโชล่าเซลล์ขนาด 10 kW ให้กับร้าน นกเบเกอรี่

Unigreen - PJ House

ติดตั้งระบบโชล่าเซลล์ขนาด 5 kW กิโลวัตต์ให้กับ PJ House อาพาทร์เม้นน์

Unigreen - TCA Space

ติดตั้งระบบโชล่าเซลล์ขนาด 10 kW ให้กับร้าน TCA Space จ.เชียงใหม่

Unigreen -  TMJ place

ติดตั้งระบบโชล่าเซลล์ขนาด 10 kW ให้กับ หอพัก TMJ Place จ.นนทบุรี

Unigreen - Youyuen

ติดตั้งระบบโชล่าเซลล์ขนาด 10 kW ให้กับอาคารอยู่ยืน อ.เมือง จ.นครราชสีมา

Unigreen Resident

ติดตั้งระบบโชล่าเซลล์ขนาด 5 kW ให้กับ บ้านพัก อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

Unigreen Resident

ติดตั้งระบบโชล่าเซลล์ขนาด 5 kW ให้กับ บ้านพักอาศัย หมู่บ้านพระราม 2 (หลังที่ 2 )

Unigreen Resident

ติดตั้งระบบโชล่าเซลล์ขนาด 10 kW ให้กับ บ้านพักอาศัย หมู่บ้านพระราม 2 (หลังที่ 1 )

Unigreen Resident

ติดตั้งระบบโชล่าเซลล์ขนาด 5 kW ให้กับ บ้านพักอาศัย หมู่บ้านศุภาลัย สวนหลวง ร.9 กทม.

Unigreen - Resident

ติดตั้งระบบโชล่าเซลล์ขนาด 5 kW ให้กับ บ้านพักอาศัย หมู่บ้านเศรฐศิริ 2 ปิ่นเกล้า กทม.

Unigreen Resident

ติดตั้งระบบโชล่าเซลล์ขนาด 10 kW ให้กับ บ้านพักอาศัย หมู่บ้านสุขาภิบาล 5 กทม.

Unigreen - Sangsuwan

ติดตั้งระบบโชล่าเซลล์ขนาด 10 kW ให้กับ ห้างทองแสงสุวรรณ จ.เชียงใหม่

Unigreen สิวลีมีโชค

ติดตั้งระบบโชล่าเซลล์ขนาด 10 kW ให้กับ สำนักงานนิติบุคล หมู่บ้านสิวลีมีโชค จ.เชียงใหม่

Unigreen - เชียงใหม่การบัญชี

ติดตั้งระบบโชล่าเซลล์ขนาด 10 kW ให้กับ สำนักงานเชียงใหม่การบัญชี จ.เชียงใหม่

Resident Solar roof - Unigreen power

ขอบคุณ...คุณกรองกมล ที่เลือกติดตั้งระบบ Solar Rooftop แพ็กเกจ Hoymiles Microinverter ขนาดการติดตั้ง 14.4 kw กับ Unigreen Solar

Unigreen solar power - โรงแรมบุหงานครวิลเลจ

โรงแรม บุหงานครวิลเลจ จ.กาฬสินธุ์ ที่เลือกติดตั้งระบบ Solar Rooftop ขนาดการติดตั้ง10 kw กับ Unigreen Solar

Unigreen Solar - Resident

บ้านคุณธนาวัฒน์ กทม. ติดตั้งระบบ Solar roof ขนาด 5 kw กับ Unigreen Solar

bottom of page